Stockforsa Invest

 

Stockforsa Invest grundades 1997. Koncernen har sina rötter i familjeägda CEPA, som startade redan 1946, då som B. Håkansson Metalltryckeri. Stockforsa Invest är kvar i familjen, med L-G Håkansson som ägare. Tredje generationen Håkansson är också engagerad i koncernen.
Företagsgruppen består idag av både specialiserade och mer traditionella verksamheter, med goda framtidsutsikter som gemensam nämnare.
Branscherna är differentierade vad gäller konjunkturcykler för att långsiktigt kunna upprätthålla en stabil helhet. Affärsidén bygger också på att aktivt verka för tillväxt både organiskt och genom nya förvärv. Senaste etableringen skedde 2015 då koncernen förvärvade tre nya tandtekniska laboratorium samt Gästis i Höör. Stockforsa Invest omsatte 482 miljoner kronor 2016 och hade 531 anställda.