Cepa Steeltech

Leverantör till verkstadsindustrin med specialkompetens inom laserbearbetning, djupdragning och pulverlackering. Erbjuder en komplett tillverkningsprocess på hög teknisk nivå. CEPA Steeltech är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Cepa har under 2015 investerat ca 50 miljoner kronor i automatiseringar för att kunna möta den hårda, internationella konkurrensen.