Hellasvägen Invest

Bolaget bedriver förvaltning och drift av samtliga fastigheter som ingår i koncernen Stockforsa Invest, såväl i Sverige som i Polen.