Kvalitet

KVALITETPOLICY

För oss har ordet kvalitet en konkret innebörd.

Det innebär att alla våra anläggningar är moderna och att maskiner

och utrustning är tekniskt uppdaterade för högsta noggrannhet och

precision. Det är en förutsättning för att våra kunder i sin tur ska kunna

hålla sina kvalitetslöften på sina välkända produkter.

Det innebär också att vi på samtliga anläggningar lever efter de fem S:en enligt följande.

Vi ska alltid:

Sortera verktyg och material.

Systematisera så att allt nödvändigt är lätt tillgängligt.

Städa regelbundet och noggrant.

Standardisera dagliga rutiner för maskinvård.

Se till att ordningen hålls och förbättringar görs.

 

Våra kvalitetslöften bygger också på att all tillverkning är certifierad.

UBD Cleantech och UBD Polen enligt IATF 169 49 samt miljöcertfiering enligt ISO 14001. CEPA Steeltech och CEPA Poland enligt ISO 9001 och miljöcertfiering enligt ISO 14001. Höörs Plåt AB enligt SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.