UBD Cleantech

Utvecklat kvalitetsrenovering av reservdelar till bilbranschen sedan 1970. Med  tidigare fokus på bromskomponenter ligger tyngdpunkten idag på Dieselpartikelfilter( DPF). De patenterade och miljövänliga renoverings- metoderna har fått stor  internationell uppmärksamhet. Genom avtal med Europas ledande biltillverkare är produkterna  tillgängliga på hela världsmarknaden.Produktutvecklingen är förlagd till Höör där också huvudkontoret ligger. UBD är kvalitetscertifierat enligt ISO 14001, IATF 169 49 , FordQ1 och 5S.